FAQ

Jak může jedna společnost zařídit, aby zákazníci brali plyn od ní?

Daná společnost nakoupí na trhu s plynem určité množství plynu pro své zákazníky. Příslušný regionální distributor (např. RWE, Pražská plynárenská Distribuce, GasNet, VČP Net, JMP Net a SMP Net) pak zajistí dopravu tohoto plynu do odběrného místa k zákazníkům.

Kolik smluv ohledně plynu bude mít tedy zákazník celkem uzavřených?

Každému zákazníkovi stačí pouze jedna jediná smlouva, a to s dodavatelskou společností. Vše ostatní zprostředkuje společnost prostřednictvím „Smlouvy o sdružených službách dodávky“.

Když se zákazník rozhodne přestoupit k jiné firmě, je nucen uzavírat smlouvu na nějakou minimální dobu?

Je běžné uzavřít smlouvu na dobu 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy se tato smlouva vždy opětovně prodlouží o 12 měsíců. V případě, že některá ze smluvních stran nechce v kontraktu pokračovat, musí toto sdělit straně druhé nejdéle 1 kalendářní měsíc před koncem platnosti smlouvy. Musí tak učinit písemně a toto sdělení musí být průkazně doručeno druhé straně nejpozději 30 dní před vypršením smlouvy.

Kdyby chtěl klient přestoupit k jinému dodavateli, jsou zde nějaká omezení?

Zákon žádná takováto omezení nestanovuje. V konkrétních případech ale mohou být omezení v jednotlivých výpovědních lhůtách jednotlivých firem, nebo například v některých poplatcích při nedodržení smlouvy.

Účtuje vaše společnost novým zákazníkům aktivační poplatek?

Ne, za změnu dodavatele není účtován naprosto žádný poplatek.

Jak velké jsou náklady pro zákazníka, který chce přejít k novému dodavateli – k vám? A jaké jsou náklady, když chce zákazník odejít od vaší firmy?

Když klient využije nabídku společnosti, neplatí vůbec nic. Když se rozhodne ukončit smlouvu na dodávku plynu, tak také neplatí žádný poplatek.

K čemu je potřeba plná moc, která je pod smlouvou?

Každá firma chce svým zákazníkům co nejvíce usnadnit proces změny dodavatele. Udělením plné moci konkrétní společnosti může tato své zákazníky zastupovat při jednotlivých úkolech, které je nutné při změně dodavatele zajistit. Plná moc slouží zvláště k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem plynu, k uzavření smlouvy o připojení, k zastupování při registraci u společnosti OTE, a.s., a k případnému zjištění EIC kódu.

Když se zákazník rozhodne pro změnu smlouvy, je nutné to hlásit všem zainteresovaným společnostem (tedy ČEZ, RWE…)?

Naprostá většina běžných změn je dostatečně nahlášena, pokud je zákazník sdělí na zákaznickou linku dané společnosti. Když bude nutné informovat i distributora, společnosti to většinou dělají za své zákazníky.

Mohou zákazníci s dodavatelskou společností komunikovat elektronicky?

Samozřejmě, zákazník může kdykoliv využít e-mailovou komunikaci.

Existuje na vyplnění smlouvy nějaký elektronický formulář?

Pro ulehčení jednotlivých úkonů spojených s uzavíráním smlouvy má firma pro své zákazníky připraven elektronický formulář smlouvy.

Když zákazník změní dodavatele plynu, jak má potom postupovat v případě poruchy plynoměru?

Změnou dodavatele se pro zákazníky v oblasti poruch nic nemění. Hlášení se provádí stále stejně jako doposud. Tedy nejčastěji telefonicky na poruchovou/pohotovostní linku distributora Pražská plynárenská/E.ON/RWE (provozovatele distribuční soustavy). Pokud poruchu nahlásíte na zákaznickou nebo poruchovou linku, bude tato informace obratem předána stávajícímu distributorovi.

Proč je dobré uvažovat o změně dodavatele plynu?

Změnou dodavatele můžete učetřit spoustu finančních prostředků za plyn. Ceny u společností, které nabízí plyn jsou rozdílné, a proto se vyplatí o změně alespoň uvažovat.

Ušetřili s námi

Zuzana a Tomáš B., Domažlice

client

Nedávno jsme dostavěli malý domek s připojením na plyn. Zprvu jsme si při výběru dodavatele nevěděli rady, ale pak se nám podařilo na internetu najít Váš srovnávač a s ním už to byla hračka. Za okamžik jsme věděli, kdo je pro nás ten nejlepší. Pak už jen stačilo podepsat smlouvu a bylo to.

Adriana D., Praha

client

Už nějakou dobu jsem přemýšlela o změně dodavatele plynu. Po srovnání dodavatelů jsem si vybrala na těchto stránkách. Díky ní jsem získala nejen levnější plyn, ale i slevy na elektronické spotřebiče, nákupy a cestování.

Ptáte se, odpovídáme

Jak může jedna společnost zařídit, aby zákazníci brali plyn od ní?

Daná společnost nakoupí na trhu s plynem určité množství plynu pro své zákazníky. Příslušný regionální distributor (např. E.ON Distribuce, RWE, Pražská plynárenská Distribuce, GasNet, VČP Net, JMP Net a SMP Net) pak zajistí dopravu tohoto plynu do odběrného místa k zákazníkům.

více dotazů